To jest przyk?adowa strona. Strony s? inne ni? wpisy na blogu, poniewa? nie tylko znajduj? si? zawsze w jednym miejscu, ale tak?e pojawiaj? si? w menu witryny (w wi?kszo?ci motyw?w). Wi?kszo?? u?ytkownik?w umieszcza na swoich witrynach stron? z informacjami o sobie, dzi?ki kt?rym przedstawiaj? si? odwiedzaj?cym ich witryn?. Taka strona mo?e zawiera? na przyk?ad taki tekst:

Cze??! Za dnia jestem go?cem, a noc? pr?buj? swoich si? w aktorstwie. To jest moja witryna. Mieszkam w Los Angeles, mam wspania?ego psa, kt?ry wabi si? Jack i lubi? piña colad? (a tak?e spacery, gdy pada deszcz).

… lub taki:

Firma Wihajstry XYZ zosta?a za?o?ona w 1971 roku i od pocz?tku swojego istnienia zajmuje si? produkcj? najlepszych wihajstr?w. W naszej siedzibie w Gotham City pracuje ponad 2000 os?b, kt?re zajmuj? si? robieniem ca?ej masy fantastycznych rzeczy dla mieszka?c?w Gotham.

Jako nowy u?ytkownik WordPressa powiniene? przej?? do swojego kokpitu, aby usun?? t? stron? i utworzy? nowe strony z w?asn? tre?ci?. Baw si? dobrze!